Thursday, August 04, 2011

EL TIPO MÁS POSITIVO || NEJPOZITIVNĚJŠÍ ČLOVĚK


Hermann era el tipo más positivo del mundo, pero todo le iba fatal: sin trabajo, sin casa, sin dinero... El problema era —comentaba él— que sus amigos le absorbían toda la positividad y a él, cuitado, no le quedaba nada.

&    &   &


Hermann byl ohromně pozitivní člověk, ale nic se mu nedařilo: byl bez peněz, bez práce, bez střechy nad hlavou… Problém byl v tom – jak tvrdil – že jeho přátelé z něj vysávali všechnu jeho pozitivitu a na něj, na chudáka, pak žádná nezbývala.

© Text: Frantz Ferentz, 2011
© Překlad: Nataša Frias, 2011

No comments: